Václav Turina

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

503

 
   
 
ř.k.f.ú. Pardubice; sign. 1490. Někteří badatelé se domnívají, že Václav Turina se narodil *29.9.1664 v Mateřově, jako syn Jana Turynskýho a Anny, manželky jeho a že Jan Turynský (*1632, Mateřov  -† 12.8.1712, Škudly)  byl synem Řehoře Turynskýho (*1614 - †1651) a ten byl synem Jana Turynskýho (*1583-1650). Kdyby se to podařilo dokázat, byl by to důkaz o našem nejstarším, zjištěném předkovi. Protože jsem nenalezl záznam o sňatku Václava a Magdaleny, nelze tyto domněnky potvrdit. Proto zatím můžeme konstatovat, že Václav je tím nejstarším prokázaným předkem. Ani Generálním rejstřík Berní ruly nic nenapovídá. V Berní rule kraje čáslavského  jsou uváděny pusté Tyrinskýho grunty v obcích Boštice a Tlučeň   u Uhlířských Janovic.  
Je zajímavé, že Václavovi potomci byli v matrikách zapisování s měkkým "i" po "r", Václav je v záznamu o úmrtí psán s "y". S tvrdým "y" se píší i jeho současní potomci, např. Turynovi ve Velkém Šenově.