Ludmila Vítková rozená Koberová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

466

 
   
Díky nalezenému záznamu o sňatku víme, že Ludmila pocházela z Hošťalovického rodu Koberů. Více se bohužel nepodařilo objevit.