Václav Nekvapil

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

445

 
   
Bylo bezúspěšně pátráno po zánamech o narození, sňatku i úmrti v matrikách řkfú Svinčany. Prvotními doklady je záznam o sňatku a narození dcery Marie Magdaleny.