Kateřina Krátká rozená Hochmonová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

44

 
   
v zápisu o narození je uvedeno jako příjmení Hochmonin v zápisu o oddání jako dcera Jana Hochmana. Zde bude popleteno i jméno matky Fišarová. Tak se jmenovala její babička. Na různých pozdějších záznamech se objevují různé varianty jména: Hofman, Hochman, Hochmonn, Hoffmon i Hoffmann