Jan Poláček

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

409

 
   
Více se nepodařilo o Janu Poláčkovi z Nového Dvora zjistit.Že byl otcem Kateřiny Roziny je patrné ze záznamu o jejím sňatku s Jakubem Martincem.