Jakub Voženílek

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

391

 
   
Poprvé se Jakubovo jméno objevuje na záznamu o narození syna Václava. Nepodařilo se objevit záznam o Jakubově narozených v matrikách farnosti Zbyslav. Lze předpokládat, že se narodil v Rašovech. Zemřel v požehnaném věku 94 let a od data úmrtí a věku je odvozen přibližně rok narození 1775-94=1681.