Barbora Hochmonová rozená Stachová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

360

 
   
Nepodařilo se dohledat datum a místo úmrtí. Přesto je pravděpodobné, že zemřela ve Strašicích, kde byla asi i pochována.  
Se Šalomounem  měli ještě tyto potomky: *27.7.1729 byla pokřtěna Anna; *6.1.1736 byl pokřtěn Matěj Kašpar; *23.3.1737 byla pokřtěna Kateřina Marie; *14.8.1740 byla pokřtěna Ludmila Kateřina. Zápisy naleznete na stránce Strašic.