Šalomoun Hochmon

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

359

 
   
Datum narození je odvozeno z data úmrtí. Je předpoklad, že se ve Strašicích narodil, ale bohužel to nelze dohkledat, protože starší matriky neexistují.
Záhadou je pro mě v záznamu o úmrti: ante Septimanum confesus et communicatus in Templo Strassicensi. Domnívám se, že byl nějakým bývalým sedmým zastupitelem ve strašické radě. Ale nejsem si jist.
 
S Barborou  měli ještě tyto potomky: *27.7.1729 byla pokřtěna Anna; *6.1.1736 byl pokřtěn Matěj Kašpar; *23.3.1737 byla pokřtěna Kateřina Marie; *14.8.1740 byla pokřtěna Ludmila Kateřina. Zápisy naleznete na stránce Strašic.