†František Zima

 

Rodiště     Bydliště

ID

35

 
   
Záznam o úmrtí se nepodařilo v matrikách objevit.  
   
 
   

 

   

 

 
   

 

 
   
 

349