Anna Svobodová rozená Lysá

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

334

 
   

Ačkoliv máme dost záznamů, přesto se mi nepodařilo určit rodiče Anny.

Ony se totiž narodily v období kolem roku 1732 (odvozeno od data úmrtí 1802-70=1732) v rodinách Lisých -Lysejch v Těškově celkem 4 Aničky. Takže další pátrání po předcích je značně ztížené. Všechny zázznamy a řada dalších je na stránce Těškova.

S Matoušem měla Anna ještě další potomky:  *22.7.1758 se narodil Jakub . Zemřel †19.11.1779; *4.10.1760 se narodil František; *6.11.1762 se narodila Kateřina; *13.3.1767 se narodila Anna. Zemřela †23.12.1772; *9.3.1768 se narodila Anna;  *23.2.1771 se narodil Matěj. Zemřel †26.2.1771