†Šimon Kratochvíle   

 

Rodiště     Bydliště

ID

327

 
   
Rok narození je odvozen ze záznamu o úmrtí. Záznam o narození jsem v matrice Mýta nenalezl.
Nenalezl jsem  ani záznam o sňatku. Rozina pocházela asi z jiné farnosti.
Prvotní stopa je záznam o narození syna Václava.
 
Podařilo se mi objevit v matrikách ještě tyto potomky Šimona a Roziny: *31.12.1733; byla pokřtěna Benigna Maria; *19.2.1739; byla pokřtěna Eva; *4.1742; narodila se Mariana. Všechny záznamy o narození jsou na strance rodné obce Sirá