†Jan Kozler   

 

Rodiště     Bydliště

ID

323

 
   
Vzhledem k tomu, že matrika Cerhovice2 je značně nečitelná, nepodařilo se nalézt ani datum narození , sňatku a úmrtí.
Poprvé se Janovo jméno objevuje na záznamu o sňatku syna Martina, kde je uváděn jako zesnulý.