†Jakub Kubašta   

 

Rodiště     Bydliště

ID

2589

 
   
Poprvé jsem objevil jeho jméno na záznamu o sňatku jeho dcery Kateřiny. Datum narození nelze dohledat, protože starší matriky neexistují. Z téhož důvodu nelze dohledat ani záznamy o sňatku a úmrtí. V citovaném záznamu je uvedeno: ...s Katerzinau Pozustalau dczerau Po Neb: Jakubovi Kubasstovy ze wsi Jiwinny ... Záznam je z roku 1669, proto musel zemřít před tímto rokem.