†Kateřina Šeráková rozená ???

 

 

Rodiště     Bydliště

 

 

 
   

Nepodařilo se nalézt žádné záznamy o narození, sňatku, ani úmrtí Kateřiny. O její existenci však vypovídají záznamy o potomcích, které porodila Jiřímu.

 

●Jana *25.10.1699
●Jakuba *8.4.1704
●Pavla *17.7.1707
●Matěje *26.1.1710
●Alžbětu *??. 7.1711
●Tomáše, našeho předka *23.12.1714
●Martina *18.10.1717
●Jiřího * 23.4.1722
 
Spolu s Jiřím měli ještě asi syny Václava a Petra, dochovaly se záznamy o jejich sňatcích, ale nelze jednoznačně říci, že matkou byla Kateřina, ale je to velmi pravděpodobné.  

Všechny záznamy  jsou na stránce Tvoršovic

 
   

 

 
   
 

1211