Anna Turinová rozená Lexová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

252

 
   
Bohužel více se zatím o Anně, rozené Lexové nepodařilo zjistit. Její příjmení, příjmí se objevuje na některých záznamech jejích dalších potomku: *17.3.1754 byla pokřtěna Kateřina; *25.10.1755 byla pokřtěna dvojčata Anna a Dorota; *16.5.1757 byla pokřtěna Kateřina; *8.12.1758 byl pokřtěn Václav;  *13.4.1761 byl pokřtěn Bartoloměj; *9.4.1765 byl pokřtěn Václav; *16.9.1772 byl pokřtěn Václav; všechny záznamy jsou na stránce Škudly. Pokud nebude objeven záznam o sňatku je další bádání velmi obtížné.