Dorota Zitová rozená Pazderová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

220

 
   
I když nějaký čas kolem roku 1777 žila rodina Jana Zity ve Svojšicích, prožila Dorota celý život v Holotíně. Nepodařilo se zjistit, zda existuje nějaký příbuzenský poměr ke Kateřině Pazderové a jejich předků z Holotína č.p.17