Marie Krátká rozená Sýkorová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

22

 
   

Prvotní doklad o Marii Krátké je rodný list vnučky Marie
Rodné jméno je vesměs na dokladech uváděno ve tvaru Sýkora nebo Sykora viz:
výpis o narození otce Matěj Sykory
výpis o sňatku rodiču je opět Sykora
vlastní výpis o narození Sýkora
výpis o sňatku dcery Sýkora
na rodném listě vnučky Sýkora
vyjímku tvoří pouze výpis o narození dcery zde je uvedeno Síkora