Jan Kočí

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

217

 
   
Jak je patrno ze zánamu o úmrtí, Jan byl šenkýřem v Jedousově až do své smrti. Kde ale byla v Jedousově hospoda se lze je domnívat pouze podle záznamu o úmrtí jeho ženy Kateřiny, kde je uvedeno č.p.14. Na Janově záznamu o úmrtí číslo domu není uvedeno.