Magdalena Vacková rozená Marešová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

210

 
   
Ačkoliv se našly zápisy o narození sourozenců, nepodařilo se objevit zápis o jejím narozeni. Lze jen předpokládat podle těchto zápisů byla její matka Alžběta. Jméno otce je uvedeno na záznamu o sňatku. S největší pravděpodobností se narodila ve Březince.