Jan Kobera

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

207

 
   
Jan Kobera, sedlák z Hošťalovic se poprvé žení s Annou před rokem 1790 . Anna zemřela 5.5.1796 při porodu Barbory a Jan se žení ve svých padesáti letech  podruhé s Kateřinou rozenou Dubišarovou 31.7.1796. Bohužel se nepodařilo nalézt záznam o sňatku s Annou a záznam o úmrtí Jana Kobery.  
S Annou měl Jan ještě tyto potomky: Anna *31.10.1790; Jan *29.4.1792; Barbora *19.4.1796. S Kateřinou roz. Dubišarovou měl ještě syny Jiřího *31.1.1798 a Josefa *5.8.1800.  
A jeho sourozenci: Ludmila *15.3.1748; Anna *28.1.1751; Matěj *6.2.1755; Jiří *17.4.1757; Anna *8.6.1760; Magdalena *13.1.1767. Všechny záznamy jsou na stránce Hošťalovic.  
 

 

 

 

Druhý sňatek Jana Kobery

 

řkfú Turkovice sign.1884;sn34; Nový Dvůr 41; dne 31.7.1796 byli oddáni Jan Kobera sedlák z Hošťalovic, vdovec, věk 50 let a Kateřina, dcera Jana Dubišara, tkadlece z Nového Dvora, věk 19 let.