Marie Magdalena Vítková rozená Hubáčková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

192

 
   
 Jediná stopa, jak se dopátrat k jejím předkům je záznam o sňatku, kde je uvedeno: Maria Magdalena Hubaczkiana filia Wenceslai Hubaczek ex pago Rashow a v Rašovech žil jediný Václav Hubáček. Nalezl jsem záznam o jeho úmrtí, kde je uvedeno, že zemřel  v Rašovech 4. ledna 1761 Wenceslaus Hubaczek maritus Margaretha casarius. Potom jsem prohledal matriky narozených a nalezl potomky Václava a Margarety a mezi nimi i Marii. Bylo běžné, že později jméno bylo někdy psáno jako Máří Magdalena nebo Marie Magdalena i pouze Magdalena a to je případ i zde. Na záznamu o narození je psána Marie, záznam o sňatku Marie Magdalena a úmrtí - Magdalena. Narodila se v Turkovicích, stejně jako její sourozenci, ale po roce 1740 asi přesídlili do Rašov.  
Sourozenci: *16.9.1731 byla pokřtěna Lidmilla; *5.7.1737 byl pokřtěn Jan Prokop; *26.3.1740 byl pokřtěna Alžběta.