Václav Prantner

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

181

 
   
Bohužel jsem nenalezl záznam o úmrtí Václava Prantnera. Lze jen usuzovat, že zemřel po roce 1811, protože v záznamu o úmrtí manželky Anny, není uvedeno že byla vdova.
Na záznamu o sňatku je uváděn jako rusticus - sedlák, ale na záznamu o úmrtí manželky Anny je napsán jako podruh.