†Kateřina Žihlová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

170

 
První a jediné, zatím nalezené záznamy, kde je zapsána manželka Martina Žihlo jsou  zápisy o narození dětí a zápís  o sňatku dcery Kateřiny . Na tomto záznamu je sice uvedeno její příjmí, ale rozluštil jsem jenom Mateř Wýb???  po Rodu.  
Bohužel se nepodařilo nalézt záznam o sňatku a na záznamech o narození potomků není nikde uvedeno její rodné příjmení. S Martinem měla ještě tyto potomky: *2.4.1773 se narodila a  byla pokřtěna dvojčata Martin a Jakub; *10.6.1775 byla pokřtěna Kateřina; *8.9.1776 byla pokřtěna Ludmilla; *8.6.1781 byl pokřtěn František; *14.5. 1782 byla pokřtěna dvojčata Jan a Anna; *7.5.1786 byla pokřtěna Anna Magdalena. Všechny záznamy naleznete na stránkách Chlustiny