†Kateřina Nová rozená Holečková

 

Rodiště     Bydliště

ID

168

 
   
To, že se jmenovala Kateřina je zřejmé ze záznamu o narození syna Jana. A to že se jmenovala Holečková, je jasné ze záznamu o sňatku tohoto syna, viz detail vlevo: mateř Holečkova ???. Bohužel není čitelná obec, odkud pocházela. Dokud to někdo nepřečte, nelze v bádání pokračovat. Nepodařilo najít ani záznam o narození, sňatku i úmrtí.