†Barbora Fryaufová rozená Svobodová   

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

166

 
   
Velmi mne zmátl záznam o úmrtí Barbory, kde je uvedeno,že se dožila 81 let. To by se však narodila 1836-81= 1755 a byla by o 6 let starší než její muž. Nakonec jsem záznam o narození nalezl v roce 1765. Ve skutečnosti se tedy dožila věku 71 let.  
Její sourozenci: *22.7.1758 se narodil Jakub . Zemřel †19.11.1779; *4.10.1760 se narodil František; *6.11.1762 se narodila Kateřina; *13.3.1767 se narodila Anna. Zemřela †23.12.1772; *9.3.1768 se narodila Anna;  *23.2.1771 se narodil Matěj. Zemřel †26.2.1771   

Spolu se svým mužem Josefem měla ještě tyto potomky:

 *12.6.1787 se narodila a 13. byla pokřtěna Ludmila; *4.1.1790 se narodil a 5. byl pokřtěn František; *18.4.1793 se narodila a 19. byla pokřtěna Rozalie; *6.4.1798 se narodil  Václav; *10.12.1803 se narodila Marie; *28.3.1807 se narodil  Josef Všechna a další zánamy jsou na stránce Cekova.