†Eva Kozlerová rozená Hladová   

 

Rodiště     Bydliště

ID

162

 
   
Prvotní doklady o osobě Evy: Narození a sňatek dcery Marie
Podle záznamu o úmrtí bylo Evě 70 let, ale ve skutečnosti se dožila necelých 61 let