†Josef Kešner

 

Rodiště     Bydliště

ID

159

 
   
Josef Kešner byl v Třenicích kovářem. Je to patrné ze záznamu o sňatku jeho syna Tomáše. V záznamu o úmrtí je uveden věk 60 let. Ve skutečnosti se ale dožil 67 let věku (1817-1750=67).