Jiří Laudinovský

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

1501

 
   
Zatím jediná zmínka a Jiřím, je záznam o sňatu dcery Anežky.