†Anna Zimová rozená Zadinová

 

Rodiště     Bydliště

ID

144

 
   
Nebyl objeven záznam o sňatku. Lze tedy předpokládat, že se svatba uskutečnila mimo farnost Kostelec u Křížků, zatím neznámo kde, proto nelze ani nalézt záznam o narození a předky Anny. Anna byla druhou ženou vdovce Josefa Zimy a spolu měli tyto potomky: Jejich první potomek Tomáš, je naším předkem. Dalšími potomky byli: *10.5. 1761 se narodil a 11.5.1761 byl pokřtěn Jan; *23.1.1763 se narodila a 24.1.1763 byla pokřtěna Anna; *9.5.1765 se narodila a 10.5.1765 byla pokřtěna Marie Magdalena; *1.6.1767 se narodila a byla pokřtěna Marie Anna; 1.10.1769 se narodil a 2.10.1769 byl pokřtěn František; *13.1.1772 byl pokřtěn Josef. Více podrobností a snímky výpisů z matrik naleznete na stránce Skalsko, kde je i důkaz, že její rodné příjmení bylo Zadinová - záznam o narození  Marie Anny a Františka 

Datum narození je odvozeno od věku a data úmrtí : 1808-70=1738