†Anna Vonasková rozená Kočnová   

 

Rodiště     Bydliště

ID

1384

 
   

Datum narození je odvozeno od data úmrtí 1751-70=1681

Anna se zřejmě narodila v Terešově, ale nenalezl se záznam o narození. Objevil jsem pouze záznam o narození mladší sestry * Doroty 21.1. 1690, je na stránce obce Terešov jako jediný o rodu Kočna v Terešově. Je tam jako matka uvedena Anna, ale není jisté, zda byla matkou Anny, našeho předka, i když je to velmi pravděpodobné.