Jan Voříšek

 

 

Rodiště     Bydliště

ID

135

 
   
Jediné co bylo objeveno je záznam o úmrtí . Protože zemřel ve věku 83 let lze odvodit přibližně rok narození: 1788-83=1705.
Jan byl podruh a jeho manželka se zřejmě jmenovala Veronika, jak je patrné ze záznamu o narození možného syna Matěje. Více na stránce našeho předka Jana Voříška, zřejmě bratra tohoto Matěje.
 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
   
 

630