Šimon Svoboda

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

1335

 
   

 
V tomto kostele svatého Štěpána v Mýtě byl Šimon Svoboda kostelníkem a zřejmě zde byl i pochován. Dožil se úctyhodného věku 90 let.  

Záznam o narození již nelze dohledat, protože matriky neexistují.