†Vít Kešner

 

Rodiště     Bydliště

ID

1279

 

 
Wít Kešner je nejstarší známý předek z tohoto kovářského rodu. Předpokládám, že vznik jména pochází od německého slova die Kette - řetěz. Odtud kovář řetězů Kettner.

Prvotní záznamy jsou v cerhovické matrice narozených jeho synů. Krom Víta mu Marie porodila další dva syny:  *9.6.1690 byl pokřtěn Jakub a *11.1.1693 byl pokřtěn Matěj.

Rok narození je odvozen od data jeho smrti. Další pátrání po narození je ztíženo tím, že nejstarší cerhovická matrika narozených Cerhovice 1 je až od roku 1678 a jiné, starší matriky neexistují.