Anna Pazderová rozená Procházková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

124

 
   
Na záznamu o narození vnučky Kateřiny a její setry je uvedeno, že její otec byl Václav Procházka sedlák ze Stojic č. 40 a na záznamu o jejím sňatku je uveden jako její otec Matěj Procházka. Protože už není možné určit kdo byl její otec, zda Václav nebo Matěj, ukončil jsem pátrání po jejích předcích.  
S Tomášem, měla ještě tyto potomky: dne *1.9.1777 se narodila a 2.9. byla pokřtěna Magdalena; dne *13.3.1780 se narodila a 14.3. byla pokřtěna Anna; dne *4.3.1782 se narodila a 5.3. byla pokřtěna Rosalie; dne *26.3.1785 se narodil Václav; dne *29.9.1796 se narodil Josef. Všechny záznamy jsou na stránce Holotína.