Kateřina Šrajbrová rozená Doubková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

116

 
   
Kateřina je uváděna na různých dokumentech se značnými rozdíly původu. Poprvé se její jméno objevuje na záznamu o narození vnučky Marie. Tady je uváděna jako dcera Ludmily Doubkové ze Zbyslavce a to je, myslím, správný zápis, protože jsem matrice objevil záznam o jejím narození a z něj vyplývá, že Kateřina byla nemanželskou dcerou Ludmily, dcery Jana Doubka. Jiný zápis o narození Kateřiny Daubkové jsem z té doby ve Zbyslavci neobjevil.