Rozálie Mračnová rozená Kočí

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

108

 
   
Na několika záznamech, například na záznamu o narození syna Matěje je uváděna jako Kočová