Domů   

   SKORANOV

 

 

   
   

Vojtěchovi ve Skoranově

 

 
   
 

Berní rula je důkazem, že ve Skoranově rod Vojtěchův hospodařil již před rokem 1654

 
 

Skoranov v roce 1838, kdy zde hospodařil v č.p.4 na mnoha polnostech Josef Vojtěch. Statek s č.p.4 na parcele 23 je vyznačen modře.

 
 

Detail Vojtěchova statku z předešlé mapy

 
 

Bývalý Vojtěchův statek dnes, číslo popisne má stále 4 a parcelní číslo 23 rovněž.

 
 

Stavení s č.p.4 v roce 2015

 
   

Co se ještě našlo v matričních zápisech

 
   

Ronov n. D. 126 NOZ1693-1721

 
 
sn153; Skoranov; 22.5.1706 byli oddáni Matěj Vojtěch, pozůstalý syn po nebožtíkovi Vojtěchovi s Rozinou vdovou pozůstalou po nebožtíkovi Václavovi Špatným.  
 
sn58; 24.9.1706 Toto  nemůže být náš předek Karel Vojtěch, podle narozených potomků (Kateřina * 20.9.1716)  
 
sn126; *20.9.1716 byla pokřtěna Kateřina; otec Karel Vojtěch, matka Ludmila  
   

Ronov n. D. 127 NOZ 1722-1759

 
 

sn7; *9.11.1722 byl pokřtěn Martin; otec Karel Vojtěch, matka Ludmila

 
 

sn13; *2.2.1725 byla pokřtěna Anna; otec Karel Vojtěch, matka Ludmila

 
 

sn18; *13.4.1727 byla pokřtěna Mářa; otec Karel Vojtěch, matka Ludmila

 
 

sn46; *7.7.1733 byl pokřtěn Václav; otec Karel Vojtěch, matka Ludmila

 
 

sn67; *18.3. 1736 byl pokřtěn Martin; otec Karel Vojtěch, matka Ludmila

 
 

sn93; *30.8.1739 byla pokřtěna Kateřina, otec Karel Vojtěch, matka Veronika [druhá Karlova žena]

 
 

sn105; *13.11.1740 byla pokřtěna Anna, otec Karel Vojtěch, matka Veronika

 
 

sn121; *30.6.1742 byl pokřtěn Karel, otec Karel Vojtěch, matka Veronika

 
 

sn130; *21.7.1743 byl pokřtěn Jakub, otec Karel Vojtěch, matka Veronika

 
 

sn169; *27.5.1747 byla pokřtěna Kateřina, otec Karel Vojtěch, matka Veronika

 
 

sn194; *19.3.1750 byl pokřtěn Josef, otec Karel Vojtěch, matka Veronika

 
 

sn251 *23.1.1757 byla pokřtěna Magdalena, sestra Josefa. Otec Tomáš Vojtěch obyvatel v Skoranově, matka Magdalena.

 
 

sn266 *31.10.1758 byla pokřtěna Kateřina, sestra Josefa. Otec Tomáš Vojtěch , matka Magdalena.

 
   

Ronov n. D. 128 NOZ 1759-1787

 

 

 
 

sn43; Skoranov *2.5.1763 byla pokřtěna Kateřina, sestra Josefa. Otec Tomáš Vojtěch rychtář v Skoranově, matka Magdalena.

 
 
 

sn54; Skoranov *27.5.1764 byl pokřtěn Jan, bratr Josefa. Otec Tomáš Vojtěch rychtář  v Skoranově, matka Magdalena.

 
 
 

sn78 *27.7.1766 byl pokřtěn Jakub, bratr Josefa. Otec Tomáš Vojtěch sedlák v Skoranově, matka Magdalena.

 
 
 

sn106 *6.6.1769 byl pokřtěn Jan, bratr Josefa. Otec Tomáš Vojtěch sedlák v Skoranově, matka Magdalena.

 
 

sn137 *3.2.1774 byl pokřtěn Jiří, bratr Josefa. Otec Tomáš Vojtěch sedlák v Skoranově, matka Magdalena. 

 
 

sn161; *25.12.1778 byla pokřtěna Barbora, sestra Josefa. Otec Tomáš Vojtěch, matka Magdalena.

 
   
 
sn382 13.2.1740  
 

sn477; Skoranov, dne  †19.9.1779  zemřela ve věku 61 let vdova [Veronika, druhá žena Karla Vojtěcha] po †Karlu Vojtěchovi sedlákovi.

 
   

Míčov 100 O1784 - 1825

 
 

sn35 19.2.1794; Starý Dvůr 5; Ženich: Josef Vojtěch, sedlák ze Skoranova, 24 let. Nevěsta: Anna, dcera Františka Vopočenskýcho, chalupníka, 18 let

 
   

Míčov 94 N1784-1815

 
 
sn74; Skoranov 4; 4.1.1798 byla pokřtěna Anna, sestra Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Oppočenskýho, chalupníka ze Starého Dvora   
 
sn77; Skoranov 4;  17.10.1799 byl pokřtěn Josef, bratr Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Oppočenskýho, chalupníka ze Starého Dvora  
 
sn76; Skoranov 4; 21.12.1801 byla pokřtěna Kateřina, sestra Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Oppočenskýho, chalupníka ze Starého Dvora. Zemřela †20.11.1802 na psotník.  
 
sn78; Skoranov 4;  1.3.1808 se narodil a 2.3. byl pokřtěn František, bratr Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Oppočenskýho, chalupníka ze Starého Dvora. Zemřel †11.2.1810 na neštovice.  
 
sn79; Skoranov 4;  24.8.1803  byl pokřtěn Václav, bratr Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Oppočenskýho, chalupníka ze Starého Dvora.  
 
sn79; Skoranov 4;  24.1.1806 byl pokřtěn Jan, bratr Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Oppočenskýho, chalupníka ze Starého Dvora.  
 
sn81; Skoranov 4;  24.8.1810 se narodil a 25.8 byl pokřtěn František, náš předek; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Wopočenskýho, chalupníka ze Starého Dvora.  
   

Míčov 95 N1810-1835

 
 
sn32; Skoranov 4;  10.6.1813 se narodil a byl pokřtěn Antonín, bratr Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Opočenského, ze Starého Dvora.  
 
sn33; Skoranov 4;  2.4.1815 se narodil a byl pokřtěn Jakub, bratr Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Opočenského. Zemřel †15.5.1842.  
 
sn33; Skoranov 4;  21.6.1819 se narodila a byl pokřtěna Kateřina Marie, sestra Františka ; otec Josef Vojtěch, sedlák; matka Anna, dcera Františka Opočenského.  
   

Míčov 101 Z 1784-1829

 
 
sn44; Skoranov 4;  17.7.1796 zemřel na dušnost ve věku 70 let Tomáš Vojtěch, sedlák,  otec Josefa  
 
sn45; Skoranov 4;  26.1.1802 zemřela na??a zimu ve věku 70 let Magdalena, vdova po †Tomášovi Vojtěchovi, sedlákovi. Matka Josefa  
 
sn45; Skoranov 4; 20.11.1802 zemřela na psotník roční Kateřina, dcera Josefa Vojtěcha, sedláka, sestra Františka  
 
sn47; Skoranov 4; 11.2.1810 zemřel ve dvou letech na neštovice František, syn Josefa Vojtěcha, sedláka, bratr Františka  
 
sn49; Skoranov 4; 6.1.1821 zemřela ve věku 41 let Anna Vojtěchová, manželka Josefa Vojtěcha, sedláka  
Další potomky, kteří zemřeli, porodila Josefovi jeho druhá manželka Kateřina  
 
sn49;Skoranov 4; 18.3.1823 zemřela ve věku 4 neděl na psotnik Marie, dcera Josefa Vojtěcha sedláka, nevlastní sestra  Františka  
 
sn49;Skoranov 4; 26.3.1826 zemřel na pravé neštovice ve dvou letech Karel, syn Josefa Vojtěcha sedláka, nevlastní bratr  Františka  
 
sn50;Skoranov 4; dne 13.5.1829 zemřel a 15.5. byl pochován ve věku  2 a půl roku Jan syn Jana Vojtěcha sedláka ze Skoranova,  Stejný zápis viz níže, kde otec je uveden Josef, ale nad tím opraveno Jan.  
   

Míčov 102 Z1829-1856

 
 
sn54; Skoranov 4; dne 13.5.1829 zemřel a 15.5. byl pochován ve věku  2 roky a 6 měsíců Jan syn Josefa nad tím opraveno Jan Vojtěcha sedláka ze Skoranova. Stejný zápis viz výše.  
Skoranov 4; dne 9.7.1829 zemřel a 11.7. byl pochován ve věku  14 dnů Jan syn Jana Vojtěcha sedláka.  
 
sn57;Skoranov 4; dne 15.5.1842 zemřel a 19.5. byl pochován ve věku 28 let  Jakub Vojtěch, podruh (syn Josefa)     
 
sn57;Skoranov 4; dne 5.1.1839 zemřel a 7.1. byl pochován ve věku 9 měsíců  Vincenc, syn Jana Vojtěcha, sedláka ve Skoranově N4     
 
sn58;Skoranov 4; dne 20.1.1845 zemřela na zapálení plic a 22.1. byla pochována ve věku 60 let Kateřina,  (druhá) manželka Josefa Vojtěcha, výmínkáře   
 
sn59;Skoranov 4; dne 5.1.1853 zemřel a 7.1. byl pochován ve věku 85 let Josef Vojtěch výminkář z Skoranova N4.