Domů
 

Chvojínek

 

 

Z našich předků v obci žili:

 
   

od Sazimů ve Chvojínku byl rod královských svobodníků. Základní právo svobodníků byla jejich osobní a majetková svoboda. Mohli libovolně nakládat se svým majetkem a  nepodléhali žádné vrchnosti, jen panovníkovi.  Z tohoto postavení pak vyplývala celá řada privilegií ale i  povinností.

V seznamech svobodníků ve Chvojínku roku 1557 se připomíná Jiřík Sazyma a roku 1603 Václav Sazima, Adam Sazima, Jan Sazima  a v pozdějších seznamech z roku 1789 Pavel Sazima dvůr č.p. 15  [zdroj svobodnici.cz]

 
Ačkoliv bylo nalezeno mnoho matričních záznamů, nelze s určitostí říci, kdo byli rodiče Pavla Sazimy, protože nebyl objeven záznam o jeho narození a sňatku. Podle zápisů  to mohli  být Pavel a Rozina, Martin a Kateřina, Martin a Anna nebo Václav a Ludmila, či Václav a Dorota.   
   
 
   
 
Výřez ze skici Josefského katastru z roku 1840, Modré rámečku je statek rodu Sazima. V té době statek vlastnil František Sazima, jak je patrno z legendy k jednomu z pozemků: № 15 Sazyma Franz Frey  
 
   
 
Detail z mapy Josefského katastru, kde je parcelní číslo 31a hůře čitelné popisné číslo 15 -červeně Na  katastrální mapě 2014 je vidět, že číslo parcely i číslo popisné je shodné s Josefským katastrem a severní tvar parcely přesně kopíruje  původní tvar, dnes již neexistující, dřevěné stavby Sazimova statku.  
 
Tady, jak je ta hromada kameni stávalo ještě v roce 1840 dřevěné stavení patřící  svobodnému rodu Sazimů. Podle mapy Josefského katastru na místě dnešních zděných budov stávala rovněž dřevěná stavba, patřící k Sazimovu statku.    
   
 
   
 
   

Co jsem všechno nalezl o rodu Sazima v matikách

 
Benešov 04 N 1708 - 1718
 
sn24 Chvojínek 2.2.1710 byla pokřtěna Veruna, otec Pavel Sazima, matka Rozina  
 
sn49 Chvojínek 10.3.1712 byla pokřtěna Rozina, otec Pavel Sazima, matka Rozina  
 
sn72 Chvojínek 9. 5. 1714 byla pokřtěna Anna, otec Martin Sazima, matka Kateřina  
 
sn93 Chvojínek 21.11. 1715 byla pokřtěna Alžběta, otec Martin Sazima, matka Anna  
 
sn115 Chvojínek; dne 4.4.1717 byla pokřtěna Anna, otec Martin Sazima, matka Anna  
   
Benešov 05  N 1719 - 1736
 
sn19 Chvojínek; dne 12.10.1719 byla pokřtěna Kateřina, otec Martin Sazima, matka Anna  
 
sn38 Chvojínek; dne 10.3. 1721 byla pokřtěna Mariana, otec Václav Sazima, matka Ludmila  
 
sn60 Chvojínek; dne 7.7.1722 byla pokřtěna Máří Magdalena, otec Martin Sazima, matka Kateřina  
 
sn63 Chvojínek; dne 23.8.1722  byl pokřtěn Jan, otec Václav Sazima, matka Dorota  
 
sn84 Chvojínek; dne 22.2.1724 byla pokřtěna Anna, otec Václav Sazima, matka Ludmila  
 
sn90  Chvojínek; dne 19.8.1724 byla pokřtěna Alžběta, otec Martin Sazima, matka Anna  
 
sn111 Chvojínek; dne 9.3.1726   byl pokřtěn Vojtěch, otec Václav Sazima, matka Ludmila  
 
sn115 Chvojínek; dne 21.5.1726 byla pokřtěna Anna, otec Martin Sazima, matka Anna  
   
Benešov 26 N 1755 - 1791  O 1755 - 1791  Z 1755 - 1791
 

Index zemřelých

Index narozených

 

V indexu oddaných není sňatek Pavla Sazimy

 
   
 
 
 sn18 29.9. 1758 se narodila a 1.10. byla pokřtěna Kateřina, sestra Anny, otec Pavel Sazima, matka Anna - zemřela  sn 257 †14.4.1761 a 16.4 byla pochována  
 
sn252 Chvojínek dne 17.3.1759 zemřel Martin Sazima ve věku 90 let, možná otec Pavla   
 
sn259 Chvojínek; dne 24.12.1762 zemřela Anna, žena Martina Sazimi ve věku 60 let, možná Pavlova matka  
 
sn42 Chvojínek; dne 29.4.1763 se narodila a 1.5. byla pokřtěna Magdalena, sestra Anny, otec Pavel Sazima, matka Anna  
 
sn51Chvojínek; dne 30.6. 1764 se narodil a byl pokřtěn Václav, bratr Anny, otec Pavel Sazima, matka Anna  
 
sn61 Chvojínek; dne 23.4.1766 byl pokřtěn Vojtěch, otec Jan Sazima, matka Magdalena  
 
sn285 Chvojínek; 28.3.1769 zemřel Josef syn Pavla Sazimi, věk 2 roky. To znamená, že se narodil počátkem roku 1767, což by znamenalo, že matkou je první Pavlova žena Anna.  
 
sn85Chvojínek; 6.4.1770 byl pokřtěn Jan, otec Pavel Sazima, matka Anna Hochová.     Tady je patrné,  že se Pavel Sazima oženil podruhé opět s Annou tentokráte  Hochiana - Hochovou,  protože náš předek  Anna, matka   Anny provd. Šerákové  zemřela 21.6.1767.  
   
 
sn94 Chvojínek 15; dne 11.11.1772 se narodila a 12.7. byla pokřtěna Kateřina, otec  Pavel Sazima, matka Anna  
 
sn101 Chvojínek 15; 4.5.1775 se narodil a 5.5. byl pokřtěn Pavel, svobodník; otec Sazima Pavel, svobodník, matka Anna, svobodnice  
 
sn106 Chvojínek 15;  28.1.1777 se narodila a byla pokřtěna Magdalena Maria, otec Sazima Pavel, svobodník, matka Anna, svobodnice   ( narodila se v lednu, ale zápis je proveden v květnu)  
 
 
sn110 Chvojínek 15; dne 9.10.1778 se narodil  a 11.10. byl pokřtěn Martin svobodník, otec Pavel Sazima, svobodník, matka Anna, zemřel sn305 †3.3.1779, pochován 5.3.  
 
sn 340 Chvojínek 9; 26.4.1778 Ludmila vdova po Václavu Sazimovi, věk 70 let, byla pochována 29.4. možná Pavlova matka  
 
sn113 Chvojínek 15;  dne 12.4.1780 se narodil František, svobodník, otec Sazima Pavel svobodník,  matka Anna  
 
sn118  Chvojínek 15; dne 27.4.1782 se narodila Alžběta, svobodnice, otec Pavel Sazima svobodník, matka Anna Hochová, svobodnice   
 
sn124  Chvojínek 15; dne 27.1.1785 se narodila Anna Sazimová svobodnice, otec Pavel Sazima, svobodník, matka Anna rodilá Hochova  
 
sn126  Chvojínek 15; dne 12.4.1788 se narodila Kateřina Sazimová, svobodnice, otec Pavel Sazima, svobodník, matka Anna rodilá Hochova    
   

Neveklov 12  Z:1800-1840

 

 
sn99  Chvojínek 15;   dne 10.2.1807 zemřel František syn Františka Sazimy, chalupníka a svobodníka  
 
sn100   Chvojínek 15;  dne 8.3.1807 zemřela Anna dcera Františka Sazimy, chalupníka a svobodníka  
 
sn107  Chvojínek 15;  dne  23.8.1816 zemřel Jan syn Františka Sazimy, svobodníka polosedláka  
 
sn111  Chvojínek 15;  dne 21.7.1821 zemřela Anna, vdova po †Pavlovi Sazimovi král. svobodníku. (Druhá žena Pavla Sazimy)  
 
sn136  Chvojínek 15;  5.10.1842 zemřel ve věku 32 let a 7.10. byl pochován Sazima František z Chvojínka s povinnosti král. svobodníka patřící