Domů

  Bukovany

 
ukovany - obec, kde žilo několik rodin se jménem Vašák, ale nepodařilo se mi zjistit z které rodiny pocházel Matěj Vašák, krejči. Nalezl jsem v matrikách narozených, jen jednu dceru Kateřinu, setru Marie Magdaleny. To je zatím vše.

Jméno Vašák se objevuje i v Haškově románu:  Švejk, kterého vedli napřed a slyšel celý zajímavý rozhovor, neřekl nic jiného svým průvodčím než: „Pěšky jako za vozem. To jsme se vám jednou v hospodě ,Na Zavadilce’ v Libni hádali mezi sebou, jestli máme nějakýho kloboučníka Vašáka, kerej vždycky dělal při zábavě neplechu, vyhodit, hned jak se vobjeví ve dveřích, nebo ho vyhodit, až si dá pivo, zaplatí a dopije, nebo mu vyndat boty, až přetančí první kolo. Hostinskej, ten zas navrhoval, abysme ho vyhodili až v půli zábavě, až bude mít nějakou útratu, pak že musí zaplatit a hned že musí ven. A víte, co nám ten lump proved? Nepřišel. Co tomu říkáte?“

Jen tak pro jistotu jsem nahlédl do policejních přihlášek a jediný kloboučník tohoto jména byl jakýsi Vašák Jan narozen roku 1871 v Bukovanech na Benešovsku. Rád bych věděl, jakou neplechu tento můj možná nějaký prastrýc, Na Zavadilce vyváděl . V Národní politice o tom nic nepsali. Zatím není matrika  Týnec n.Sáz. 15 1871-1889 digitalizována. Tam by mohl být i zápis o narození kloboučníka Vašáka.

Asi nejsmutnější období Bukovan je z doby, kdy obec byla vysídlena spolu s mnoha dalšími vesnicemi v rámci zřízení výcvikového prostoru pro esesáky. Bukovany byly vysídleny do 1.4.1943 a byl zde zřízen jeden z mnoha SS Hofů, což bylo jakési SS zemědělské středisko, kde pracovali za ponižujících podmínek čeští civilní obyvatelé a také zde byl SS Forste, neboli SS lesní správa. To ale bylo téměř dvěstě let poté, kdy zde žil Matěj Vašák, mistr krejčovský, náš předek.

 
   

Z našich předků v obci žili:

 

 
   
   

Bukovany ve skice josefského katastru roku 1840. Žlutě je vyznačen statek č.p.13, ke se narodila Kateřina, sestra Marie Magdalény. Je tedy možné, že se zde narodila i ona. Modře je vyznačeno stavení  č.p.18, kde se Matěj Vašák ženíl a v bílém je dům s č.p. 35 kde zemřel. V č.p. 18 jedni Vašákovi žili. dokazuje to tento zápis z 16.2.1792 a 29.8.1794

 
 

 
Seznam míst v království Českém v roce 1913  
             
   

Wašákovi v Bukovanech

Týnec nad Sázavou 02   

 
 

sn102; Bukovany 11 *10.2.1785 byla pokřtěna Magdalena; otec Pavel Vašák, matka Anna Vašáková 

 
 

sn103; Bukovany 22 *??.??. 1786 byla pokřtěna Magdalena; otec Josef Vašák, matka Ludmila

 
 

sn106; Bukovany 11 *21.6.1790 byla pokřtěna Maria Anna; otec František Vašák, matka Maria Anna

 
 

sn106  Bukovany 11 *?4.12.1790  byl pokřtěn Václav; otec Václav Vašák, chalupník, matka Kateřina rodilá Housličková

 
 

sn106 Bukovany 22  *?6.12.1790 byl pokřtěn Tomáš; otec Josef  Vašák, sedlák; matka Ludmila rodilá Řepášková

 
 

sn108 Bukovany 11; * 17.12.1791 byl pokřtěn Josef; otec František Vašák. podruh, matka Marie Anna rodilá Kovářová

 
 

sn108 Bukovany 18; *16.2.1792 byl pokřtěn Matěj; otec Vojtěch Vašák, sedlák, matka Dorota rodilá Vnoučková

 
 

sn109 Bukovany 22; *2.7.1793 byla pokřtěna Anna; otec Josef Vašák, sedlák, matka Ludmila rodilá Řepašková

 
 

sn109 Bukovany 12; *28.10.1793 byl pokřtěn Jan; otec Pavel Vašák, podruh, matka Anna rodilá Arnoštová

 
 

sn109 Bukovany 11; *19.11.1793 byl pokřtěn Tomáš; otec Václav Vašák, chalupník, matka Kateřina rodilá Housličková

 
 

sn110 Bukovany 11; *3.5.1794 byla pokřtěna Ludmila; otec František Vašák tkadlec, matka Marie Anna rodilá  Kovářová

 
 

sn111 Bukovany 13 *16.8.1794 byla pokřtěnKateřina sestra Magdaleny; otec Matěj Vašák krejčí, matka Kateřina, dcera Jakuba [ jmeno Vojtěcha po kmotrovi] Haury a Marianny [ má být Kateřiny]  z Čakokovic № 6

 
 

 
sn111 Bukovany 18 *29.8.1794 byla pokřtěna Marianna; otec Vojtěch Vašák, sedlák, matka Dorota, dcera Václava Divučka a Anny z Pecerad  
 
sn112 Bukovany 11  *16.5.1795 byla pokřtěna Barbora; otec Václav Vašák, chalupník, matka Kateřina dcera Jakuba Havlíčka a Kateřiny   
 
sn112 Bukovany 3 *17.7.1795 byla pokřtěna Marie Anna; otec Václav Vašák, sedlák, matka Anna dcera Jakuba Kočího a Anny  
 
sn112 Bukovany 12 *2.11.1795 byl pokřtěn Matěj; otec Pavel Vašák, sedlák, matka Anna dcera Františka Arnošta a Ludmily  
 
sn112 Bukovany 22 *29.12.1795 byl pokřtěn Matěj; otec Josef Vašák sedlák, matka Ludmila, dcera Martina Řepaška a Anny  
 
sn113 Bukovany 11  *5.6.1796 byl pokřtěn Jan; otec František Vašák, sedlák, matka Marianna, dcera Vojtěcha a Marianny Kovářové   
 
sn113 Bukovany 11 *23.12.1796 byla pokřtěna Marianna; otec Václav Vašák, chalupník, matka Kateřina dcera Jakuba Havlíčka a Kateřiny  
 
sn114 Bukovany 3 *??.11.1797 byla pokřtěna Kateřina; otec Václav Vašák, sedlák, matka Anna dcera Jakuba Kočího a Anny  
 
sn116 Bukovany 22 *1.8.1798 byl pokřtěn Václav; otec Josef Vašák, matka Ludmila,dcera Martina ??? sedláka  
 
sn116 Bukovany 12 *14.10.1798 byla pokřtěna Kateřina; otec Pavel Vašák, sedlák, matka Anna dcera Františka Arnošta a Ludmily  
 
sn116 Bukovany 11 *15.2.1799; otec František Vašák, sedlák, matka Marianna, dcera Vojtěcha a Marianny Kovářové   
 
sn116 Bukovany 22 *2.9.1799  byla pokřtěna Ludmila; otec Josef Vašák sedlák, matka Ludmila, dcera Martina Řepaška a Anny  
 

sn117 Bukovany 11 *28.1.1800 byl pokřtěn Matěj; otec Václav Vašák, chalupník, matka Dorota dcera Jakuba a Anny Sedláka

 
 

sn118 Bukovany 3 *24.7.1800 byl pokřtěn Jakub; otec Václav Vašák, sedlák, matka Anna dcera Jakuba Kočího a Anny

 
 

sn118 Bukovany 12 *??.3.1801 byl pokřtěn Jakub; otec Pavel Vašák, sedlák, matka Anna dcera Františka Arnošta a Ludmily